Czy sprzedaż firmy rodzinnej może być alternatywą procesu sukcesji?

Wydawać by się mogło, że sprzedaż firmy rodzinnej jest ostatecznością oraz oznacza porażkę jej właściciela w procesie sukcesji. Jednakże w końcowym rozrachunku takie rozwiązanie może się okazać nowym życiem nie tylko dla samej firmy, ale także dla członków rodziny, którzy środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczyć mogą na rozwój swoich odrębnych biznesów. Należy bowiem pamiętać, że firma rodzinna to nie tylko właściciel i członkowie jego rodziny, ale także pracownicy, marka, produkty lub usługi o określonej renomie czy wsparcie lokalnej gospodarki, dlatego zapewnienie jej trwałości i ciągłości z reguły jest bardzo ważne oraz świadczy o odpowiedzialności jej właściciela.

Z drugiej strony natomiast, środki pieniężne pozyskane ze sprzedaży mogą być wykorzystane przez samego właściciela lub członków jego rodziny na inwestycje lub rozwój innych biznesów, a docelowo stanowić także finansowe zabezpieczenie na przyszłość.

Przedsiębiorcy, którzy mają już za sobą niezwykle trudną oraz emocjonalną decyzję wewnętrzną o sprzedaży swojej rodzinnego biznesu, w kolejnym etapie z reguły stawiają sobie jedno pytanie: ile warta jest moja firma?  Warto przede wszystkim wiedzieć, że firma powinna być sprzedawana w najlepszej fazie swojego rozwoju, bowiem im wyższe będą jej wyniki finansowe, tym wyższą cenę będzie można uzyskać od potencjalnego inwestora. Jednakże ostateczny wybór metody wyceny firmy, co z kolei przełoży się na ilość środków pozyskanych przez właściciela, uzależniony będzie nie tylko osoby inwestora, ale też od struktury samej transakcji. Bowiem, inaczej będzie to wyglądać w przypadku sprzedaży udziałów/akcji, inaczej w przypadku wejścia firmy na giełdę a jeszcze inaczej w razie wchłonięcia firmy przez inny biznes prowadzony przez inwestora (połączenie przez przejęcie).

Dlatego niezwykle istotne jest wsparcie się w procesie sprzedaży pomocą wykwalifikowanych doradców (finansowych, prawnych, podatkowych), którzy nie tylko pomogą rzetelnie wycenić firmę, znaleźć odpowiedniego nabywcę, ale też zapewnią przeprowadzenie transakcji w oparciu o odpowiednią (optymalną) strukturę.

Prawnicy zaangażowani