Bezpieczny kredyt 2% – wszystko co powinieneś wiedzieć

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe została w dniu 25 maja 2023 r. uchwalona przez Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Jednym z najważniejszych aspektów ww. ustawy jest określenie zasad i warunków udzielania bezpiecznego kredytu 2%. Wedle rządu, dzięki programowi więcej osób będzie mogło skorzystać z kredytu.

 

Co należy rozumieć przez bezpieczny kredyt 2%?

Należy przez to rozumieć kredyt zabezpieczony hipoteką, w tym kredyt, którego umowa przewiduje zabezpieczenie hipoteką po zakończeniu budowy domu jednorodzinnego lub wyodrębnieniu własności lokalu mieszkalnego, do którego rat przysługuje dopłata od państwa, na zasadach przedstawionych poniżej. Nie należy jednak przez to rozumieć, że oprocentowanie kredytu wyniesie 2%.

 

Przeczytaj cały artykuł klikając tutaj

Prawnicy zaangażowani