Projekt ustawy o fundacji rodzinnej opublikowany. Rozpoczyna się proces konsultacji publicznych trwający 30 dni

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, 23 marca 2021 r. został udostępniony projekt ustawy o fundacji rodzinnej (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD172) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2021 r.

Zachęcamy do uczestniczenia w procesie konsultacji. Kontakt : gwlaw@gwlaw.pl