Lubelskie firmy rodzinne – wyzwania i rozwiązania

Firmy rodzinne

18 marca spotkaniem branżowym „Lubelskie firmy rodzinne – wyzwania i rozwiązania” zainaugurowaliśmy współpracę w ramach platformy umożliwiającej wymianę wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania firmami rodzinnymi. Partnerami porozumienia są Urząd Miasta Lublin, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, GWLAW oraz Lubelski Klub Biznesu.

Tworzona platforma jest przykładem budowanie międzyregionalnych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, opartych na międzysektorowym transferze wiedzy. Przyjęty model stanowił będzie dobrą praktykę, możliwą do zaimplementowania w innych środowiskach i województwach.

Podczas spotkania, zaprezentowaliśmy tematy takie jak: Sukcesja w firmach rodzinnych – wyzwania i dostępne scenariuszeWsparcie w zarządzaniu spółką, czy Fundacja rodzinna – wehikuł ochrony majątku i interesu Rodziny. Swoimi doświadczeniem w procesie sukcesji, a także informacjami o narzędziach wspierających rozwój firm rodzinnych podzielili się  przedstawiciele lubelskich firm, jak również instytucji wspierających takich jak Lubelski Klub Biznesu, czy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.