Fundacja rodzinna w Polsce. Rozmowa podczas Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Podczas VII Kongresu Rady Podatkowej organizowanego przez Konfederację Lewiatan w dniu 29 maja godz. 12:30 odbyła się rozmowa nt.  „Fundacja rodzinna w Polsce – aspekty podatkowe i nie tylko”

Uczestnikami rozmowy byli:

  • Jerzy Pietrucha, Prezes Zarządu i CEO, Grupa Pietrucha
  • Małgorzata Popielewska, Członek Zarządu, Q Securities
  • Jarosław Szatański, Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów
  • Andrzej Zalega, Prezes Zarządu, PZN Sp. z o.o.

Dyskusję prowadził Piotr Grabowski – radca prawny i wspólnik zarządzajacy kancelarii

Dyskusja skupiła się na doświadczeniach przedsiębiorców, potrzebach biznesu rodzinnego oraz inicjatywach rządzących i innych instytucji w obszarze rozwoju firm rodzinnych i zapewnienia możliwości zabezpieczenia biznesu.

Podczas rozmowy Jerzy Pietrucha – Prezes Zarządu i CEO, Grupa Pietrucha przybliżył  historię Grupy Pietrucha.

„Reprezentuję trzecie pokolenie rodzinnych przedsiębiorców. W ponad 60-letniej historii Grupy Pietrucha, sukcesja zachodziła dwukrotnie i nie ograniczała się wyłącznie do przekazania własności, obejmowała także transfer wiedzy, wspólnej wizji a przede wszystkim wartości, które od zawsze integrowały działania naszej organizacji. Dzięki zaplanowanej ścieżce edukacji i udziałowi w życiu firmy od najmłodszych lat, zarówno mój ojciec jak i ja, zyskaliśmy kompetencje niezbędne do tego, aby rozwijać Grupę Pietrucha. Postrzegam sukcesję jako nieprzerwany proces, gdzie koniec jednego etapu automatycznie rozpoczyna kolejny. W moim przypadku, proces zainicjowany w 2012 roku objął gruntowną reorganizację aktywów i struktury właścicielskiej, specjalizację oferty i był połączony z dynamiczną ekspansją na rynki wschodzące. W tym okresie mój ojciec, stopniowo wyłączał się z działalności biznesowej, oddając się swojej pasji – żeglarstwu, pełniąc jednocześnie, za co jestem wdzięczny, rolę mojego mentora. Zwieńczeniem mojej sukcesji i de facto początkiem kolejnej, było utworzenie w 2018 roku fundacji rodzinnej na Malcie, która sprawuje pieczę nad majątkiem i dysponuje rozwiązaniami sukcesyjnymi pozwalającymi zabezpieczyć i przygotować Grupę Pietrucha na rzecz przyszłych pokoleń oraz stopniowo wprowadzać nowych sukcesorów do biznesu.”

Przepisy o fundacji rodzinnej w Polsce są dobre, korzystne podatkowo, zachęcające, aby myśleć o założeniu fundacji rodzinnej w kraju, ale jak mówił Jerzy Pietrucha: „To czego brakuje nam dziś to tego, w jaki sposób możemy taką fundację przenieść do Polski? Jakie istniejące mechanizmy zastosować, jak je interpretować? Jakich przepisów oczekiwać?”

Jarosław Szatański, Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, zapytany o przeciągnięcie majątków polskich przedsiębiorców do kraju, nawiązał do potrzeby stabilności prawa. „W kontekście przepisu o przeglądzie po trzech latach funkcjonowania ustawy o fundacji rodzinnej, powstanie raport, który wskaże czy cele ustawodawcy, które zostały przyjęte, są realizowane. Przepis gwarantuje kontrolę i ocenę skutków, jakie przyniosła fundacja rodzinna.”

Same przepisy podatkowe zostały zmienione z powodu nieatrakcyjności przepisów, przedsiębiorcy zgłaszali, w trakcie prac legislacyjnych, że fundacja przy braku dobrych przepisów podatkowych, może nie zachęcającym rozwiązaniem.

„W odniesieniu do Malty, chcieliśmy stworzyć rozwiązanie, które będzie skuteczne.

Przepisy podatkowe musiały być korzystne, aby zachęcić firmy rodzinne.”

Andrzej Zalega, Prezes Zarządu PZN Sp. z o.o., również przepisy o fundacji ocenia pozytywnie.

„Wprowadzone rozwiązanie odpowiada na wiele postulatów, z punktu widzenia strategii gospodarczej, będzie sprzyjało akumulacji kapitału i zapobiegało rozdrobnieniu. Fundacja rodzinna jest fantastycznym narzędziem, aby uporządkować relacje rodzinne i biznesowe,  a przy tym niesie korzystne rozwiązania podatkowe. Kwestie podatkowe nie są najważniejszą kwestię, ale będą powodować, że to rozwiązanie będzie chętniej rozważane.”

W dyskusji wzięła udział również Małgorzata Popielewska – Członek Zarządu, Q Securities, która wskazała, że fundacja rodzinna jest rozwiązaniem, którego głównym celem jest sukcesja – długoterminowe zaopiekowanie majątku wykraczające poza jedno pokolenie. Ważne, aby zarządzanie fundacją rodzinną odbywało się przez profesjonalną instytucję, która jest ponad ludzkie życie. Małgorzata Popielewska podkreśliła, że stabilność przepisów i przewidywalność zmian jest istotna. W zależności jakości i częstotliwości zmian przepisów przedsiębiorcy będą decydować o założeniu fundacji rodzinnej

Jarosław Szatański wskazał, że „Na chwilę obecną jest to wyważony kompromis pomiędzy interesami biznesu i interesami fiskusa.

Podsumowując dyskusję Jerzy Pietrucha podkreślił:

„Niezależnie czy fundacja rodzinna jest w kraju czy za granicą, jest to bardzo dobry mechanizm konsolidowania wypracowanego majątku, układania relacji rodziny, która ma prawo z tego kapitału korzystać. Fundacja rodzinna, uwzględniająca różne scenariusze jest gwarancją przetrwania zarówno kapitału, jak i rodziny przez pokolenia.

Z naszej perspektywy w obliczu zmian z 22 maja, życzyłbym sobie, aby stworzone zostały mechanizmy pozwalające na powrót do Polski.”

Andrzej Zalega wskazał, że „Ustawa jest bardzo dobra, a głos przedsiębiorców został wysłuchany. Wiele firm będzie chciało skorzystać z tego rozwiązania i nie zawsze będzie motywacją będą podatki. Jest to narzędzie do rozwiązywania pewnych problemów sukcesyjnych, a z drugiej jest to rozłożony na długie lata sposób akumulacji kapitału i budowania wartości. Podatki mają zachęcić do zakładania fundacji na gruncie ekonomicznym.

Fundacja w Polsce będzie przynosić korzyści w kraju, jeśli są korzyści podatkowe, to majątek będzie akumulowany i tutaj w Polsce, a  nie na Malcie.”

 

Organizatorem Kongresu była Konfederacja Lewiatan, a kancelaria Grabowski i Wspólnicy została po raz kolejny partnerem głównym wydarzenia.

Dziękujemy za przyjecie zaproszeń do dyskusji.