Podatek od spadków i darowizn – o czym należy pamietać?

Podatek od spadków i darowizn (Dz. U. 2021.1043 t.j.) dotyczy każdego, kto otrzyma za darmo określoną rzecz lub prawa majątkowe. Istotne jest otrzymanie od tej samej osoby lub po niej rzeczy lub praw, które w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, przekroczyło limity ustawowe. Samo nabycie w wielu przypadkach nie skutku je powstaniem obowiązku podatkowego oraz koniecznością zapłaty podatku, jeśli podatnik dopełni formalności uregulowanych w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Czym jest nabycie? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Jaka jest podstawa opodatkowania?

Zapraszamy do czytania artykułu.

Artykuł został opublikowany w magazynie Poligrafika.