Jak skutecznie i efektywnie przekazać udziały lub akcje? Rzeczpospolita

’Założyciele firm rodzinnych coraz częściej zadają sobie pytanie jak przekazać udziały lub akcje kolejnemu pokoleniu, aby nie zachwiało to działalności operacyjnej spółki oraz nie stało się przedmiotem późniejszych sporów w gronie uczestników sukcesji. Czy istnieje przepis na udaną sukcesję?

Z całą pewnością nie ma rozwiązań uniwersalnych i każdy przypadek powinien być przedmiotem odrębnej wnikliwej analizy, jednakże możliwe wydaje się wskazanie kilku kroków, których podjęcie powinno być kluczowe z perspektywy planowania sukcesji w swojej firmie.’

Adwokat Daria Leszczyk w dzisiejszej Rzeczpospolitej opisuje pięć kroków do udanej sukcesji. Analiza biznesu, ustalenie czy udziały wchodzą w skład majątku osobistego wspólnika, świadomy wybór sukcesora, sporządzenie testamentu wraz z zapisem windykacyjnym, wprowadzenie zabezpieczeń na poziomie korporacyjnym oraz sporządzenie innych dokumentów towarzyszących sukcesji.