Fundacja rodzinna w Polsce – przyszłość firm rodzinnych. Magazyn Forbes – czerwiec 2023

Po blisko dziesięciu latach oczekiwania weszła w końcu do polskiego porządku prawnego ustawa o fundacji rodzinnej. To przełom jeśli chodzi o kształtowanie procesu sukcesji w polskich firmach rodzinnych. Fundacja rodzinna to instytucja, która przy pewnych założeniach, pozwala w pełnej krasie spełnić marzenia założycieli polskich firm rodzinnych o ich niezakłóconym różnymi czynnikami zewnętrznymi istnieniu przez kolejne pokolenia. Długowieczności. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest pokazanie jego odbiorcy podstawowego zakresu rozwiązań prawnych wynikających z ustawy o fundacji rodzinnej tak, by można było podjąć wstępne decyzje i zbudować przekonanie o zasadności zastosowania tego rozwiązania prawnego, a przynajmniej pokusić się o zgłębienie wiedzy w tym zakresie.

W czerwcowym numerze magazynu Forbes można przeczytać artykuł poświęcony fundacji rodzinnej.