Fundacja rodzinna w Polsce – czy to rozwiązanie jest dobre dla Twojej firmy? – spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i IFR

Dyskusja online nt. projektu ustawy o fundacji rodzinnej – Inicjatywa Firm Rodzinnych | Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii

Podczas webinarium odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – dr Marka Niedużaka (Podsekretarz Stanu w MRPiT), Grzegorza Płatka (Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych) i Katarzyny Skrzek (Radca Prawny w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych), a także Piotra Grabowskiego (Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych) oraz Sławomira Łobody (Wiceprezes Zarządu LPP S.A.). Wydarzenie poprowadzili wiceprezesi zarządu IFR – Tomasz Budziak i Dawid Rejmer.