Family Office – fanaberia czy realna potrzeba | Forum Firm Rodzinnych Forbes

’Należy podkreślić, że brak kompleksowej usługi Family Office oznacza ryzyko koncentracji na jednej sferze działalności firmy rodzinnej. Jeśli jest to np. sfera doradztwa inwestycyjnego, pomijane jest planowanie sukcesyjne. W krótkim horyzoncie czasowym może to prowadzić do pomnażania finansów, ale nie zapewnia przetrwania rodzinnego majątku. W mojej ocenie majątki najbogatszych osób wymagają specjalnego podejścia i traktowania, zaś sprostać temu może wyłącznie Family Office posiadające w swym spektrum rozwiązania, których celem jest zabezpieczenie i przekształcenie majątku rodzinnego w silną, trwałą i wielopokoleniową instytucję.’

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa mec. Piotra Grabowskiego na temat faily office – czy rzeczywiście potrzebne są polskim przedsiębiorcom?

Artykuł ukazała się na stronach forbes.pl w ramach realizacji projektu Forum Firm Rodzinnych Forbes 2020