Family Office – fanaberia czy realna potrzeba | Forum Firm Rodzinnych Forbes

Dbanie o dom

’Należy podkreślić, że brak kompleksowej usługi Family Office oznacza ryzyko koncentracji na jednej sferze działalności firmy rodzinnej. Jeśli jest to np. sfera doradztwa inwestycyjnego, pomijane jest planowanie sukcesyjne. W krótkim horyzoncie czasowym może to prowadzić do pomnażania finansów, ale nie zapewnia przetrwania rodzinnego majątku. W mojej ocenie majątki najbogatszych osób wymagają specjalnego podejścia i traktowania, zaś sprostać temu może wyłącznie Family Office posiadające w swym spektrum rozwiązania, których celem jest zabezpieczenie i przekształcenie majątku rodzinnego w silną, trwałą i wielopokoleniową instytucję.’

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa mec. Piotra Grabowskiego na temat faily office – czy rzeczywiście potrzebne są polskim przedsiębiorcom?

Artykuł ukazała się na stronach forbes.pl w ramach realizacji projektu Forum Firm Rodzinnych Forbes 2020