Klient indywidualny

Wspieramy Klientów indywidualnych w sprawach życiowych, sytuacjach nadzwyczajnych, transakcjach oraz ilekroć potrzebują wsparcia prawnego.

Dla kogo?

Klienci prywatni (Private Clients) to zarówno osoby fizyczne, które wspieramy w sprawach życia codziennego i sytuacjach nadzwyczajnych, jak i przedsiębiorcy, w tym firmy rodzinne. Nasza Kancelaria dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Klientom prywatnym najwyższych standardów usług i zapewnienia im indywidualnego podejścia i czasu na zbudowanie z nimi relacji i pozyskania ich zaufania.

 • Wspieramy grupę Klientów prywatnych (Private Clients) we wszystkich obszarach ich działalności osobistej i zawodowej;
 • Podchodzimy indywidualnie do każdego Klienta i każdej sprawy;
 • Budujemy długofalowe relacje i działamy tak, żeby zyskać zaufanie Klientów indywidualnych;
 • Dzielimy się naszymi doświadczeniami i wychodzimy poza ścisłe ramy doradztwa prawnego;
 • Zawsze kierujemy się najlepiej pojętym interesem Klienta i wspieramy osiąganie wyznaczonych przez niego celów.

W czym pomagamy?

Private Client - Sukcesja - Firma rodzinna - Fundacja rodzinna - Klient indywidualny - Klient prywatny - Osoba fizyczna - Sprawy życiowe - Inwestycje - Nieruchomości - Nabywanie udziałów i akcji

ZAPEWNIAMY WSPARCIE PRAWNE NASZYCH KLIENTÓW WE WSZYSTKICH OBSZARACH ICH ŻYCIA OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO

Klientom indywidualnym zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich sprawach życiowych (m.in. prowadzenie spraw sądowych, sprawy rodzinne, sprawy majątkowe, testamenty, zmiana miejsca zamieszkania, zawieraniu transakcji (np. nabywanie i zbywanie nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy) i inwestowaniu (nabywanie udziałów i akcji w spółkach handlowych, w tym inwestowanie w start-upy, doradztwo prawne w zakresie inwestowania w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe).

Firmom rodzinnym oprócz bieżącego wsparcia w prowadzonej działalności gospodarczej i inwestycyjnej oferujemy doradztwo w zakresie planowania sukcesji i strukturyzowania majątku firmowego oraz prywatnego majątku właścicieli. Rekomendujemy najlepsze rozwiązania, tworzymy odpowiednie wehikuły prawne i pomagamy Klientom na etapie przenoszenia do nich składników majątkowych oraz ich dalszego funkcjonowania.

Skontaktuj się z nami

  Warszawa
  Atelier Résidence
  Ul Bagno 2, lok. 71
  Gdynia
  Tritum Business Park
  Al. Zwycięstwa 241/13
  81-521 Nowe Orłowo