Zmiany w podatku od spadków i darowizn – wyższe kwoty wolne od podatku

Wniosek, Kalkulator

Z dniem 1 lipca br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w zakresie m.in. zmiany ustawy o podatków od spadków i darowizn polegającej na podwyższeniu kwot wolnych od tego podatku.

Z dniem 1 lipca opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1)  36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2)  27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3)  5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.,

Jeżeli nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych od tego samego zbywcy następuje więcej niż jeden raz, do czystej wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się czystą wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych dotychczas od tego samego zbywcy w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok.

Prawnicy zaangażowani