Trwają prace nad podwyższeniem kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn

Trwają prace nad poselskim projektem z dnia 17.09.2022 r. ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Art. 5 projektowanej ustawy zakłada zmianę w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwiększającą kwoty wolne od tego podatku. Obecne kwoty obowiązują od prawie 20 lat.

Projekt zakłada, że:

opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1) 36120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; (dzisiaj kwota ta wynosi 9637 zł);

2) 27090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (dzisiaj kwota ta wynosi 7276 zł;

3) 18060 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (dzisiaj kwota ta wynosi 4902 zł).

Powyższe zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Zmiany te są korzystne dla obywateli.

Prawnicy zaangażowani