Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Świadczenie

Od 1 stycznia 2024 roku osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o tzw. świadczenie wspierające. Celem świadczenia wspierającego jest pomoc osobom niepełnosprawnym w częściowym pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

Świadczenie wspierające przysługuje osobom, które ukończyły 18 rok życia i posiadają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Potrzebę wsparcia określa się poprzez przyznanie od 70 do 100 punktów. Na podstawie liczby punktów ustalana jest wysokość świadczenia wspierającego, w granicach od 40% do 220% renty socjalnej. Należy dodatkowo nadmienić, że od 1 stycznia 2024 r., świadczenie wspierające dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 punktów, od 1 stycznia 2025 roku, świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 punktów, a od początku 2026 roku, dla osób niepełnosprawnych z ustalonym poziomem wsparcia od 70 do 77 punktów.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.