Status beneficjenta i fundatora – zwolnienie podatkowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 4 września 2023 roku interpretacji indywidulanej (sygnatura: 0112-KDWL.4011.56.2023.1.WS ) potwierdził, iż wniesienie wkładu pieniężnego na fundusz założycielski oraz przekazanie darowizn na rzecz Fundacji Rodzinnej nie będzie powodować powstania po stronie Wnoszącego dochodu (przychodu) z tytułu przeniesienia własności na Fundację Rodzinną. Również uzyskanie statusu Beneficjenta i Fundatora jest neutralne podatkowo na gruncie przepisów ustawy o PIT.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor KIS 4 września 2023 roku w interpretacji sygn. 0112-KDWL.4011.54.2023.1.WS. Przedmiotem interpretacji było określenie: czy wniesienie przez Wnioskodawcę składników majątkowych (m.in.: akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego) do Fundacji w celu pokrycia funduszu założycielskiego będzie powodować powstanie po jego stronie dochodu (przychodu) w Polsce z tytułu przeniesienia własności składników majątkowych? Organ zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż przekazanie składników mienia na rzecz fundacji rodzinnej nie skutkuje powstaniem po jego stronie przychodu, gdyż abyśmy mogli mówić o przychodzie konieczne jest wystąpienie rzeczywistego przysporzenia (wzbogacenia się). Ponadto w ustawie o PIT brak jest przepisów wskazujących, iż wniesienie składników majątku do fundacji powodowałoby po stronie wnoszącego przychód. Podobne stanowisko zaprezentowano w:

  • interpretacji indywidualnej DKIS z 6 maja 2022 r. sygn. 0112-KDIL2-1.4011.208.2022.1.KF;
  • interpretacji indywidualnej DKIS z 15 czerwca 2023 r. sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.284.2023.3.JŚ;
  • interpretacji indywidualnej DKIS z 19 czerwca 2023 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.347.2023.2.JK.

 

Prawnicy zaangażowani