Rusza termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Narada, ogłoszenie upadłości

Odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego z dniem 1 lipca 2023 r. oznacza, iż termin

30 – dniowy na złożenie wniosku upadłościowego rozpocznie bieg na nowo dla tych przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni w okresie pandemii.

Zgodnie z art. 21 prawa upadłościowego przedsiębiorca jest obowiązany nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o jej ogłoszenie.

Złożenie przez dłużnika korzystającego z ochrony wynikającej z art. 15zzra tarczy 1.0 wniosku o ogłoszenie upadłości, jest niezwykle istotne z uwagi na odpowiedzialność członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Członkowie zarządu mogą uchylić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli w terminie złożą wniosek o ogłoszenie upadłości albo jeżeli w terminie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd otworzy postępowanie restrukturyzacyjne lub zatwierdzi układ przyjęty w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Podstawa prawna:

  1. 15zzra – Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
Prawnicy zaangażowani