Raporty o schematach podatkowych bezużyteczne?

Podatki

Jak pokazują statystyki resortu finansów na temat MDR, obejmujące okres od 1 stycznia 2019 r. do 27 lutego 2024 r., urzędy skarbowe w analizowany okresie wszczęły jedynie 12 kontroli na podstawie udostępnionych im kilkudziesięciu tysięcy raportów o schematach podatkowych. Urzędy skarbowe przeprowadziły ponadto trzy postępowania karnoskarbowe za brak raportów lub nieprzekazanie ich w terminie, jednak w wyniku skorzystania z instytucji tzw. czynnego żalu, żaden podmiot nie został ukarany.