Powrót fikcji doręczenia

Zgodnie z art. 98 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nieodebranych pism, podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, nie można uznać za doręczone podczas tych stanów oraz przed upływem 14 dni od dnia ich zniesienia.

 

Przez czas obowiązywania tego przepisu zawieszona była fikcja doręczenia pism dwukrotnie awizowanych. Zawieszenie to powodowało poważne trudności min. w zakresie skutecznego doręczenia przez pracodawców oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę, czy doręczenia przez banki wypowiedzeń umów kredytowych. Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca bieżącego roku spowodowało rozpoczęcie 14-dniowego terminu po upływie którego nastąpiły skutki doręczenia pism doręczonych podczas obowiązywania ww. przepisu i przywrócenie standardowych zasad dotyczących fikcji doręczenia.