Opodatkowanie fundacji rodzinnej – czynsz najmu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 sierpnia 2023 r.  sygn. 0111-KDIB1-2.4010.291.2023.1.EJ uznał, iż czynsz najmu płacony przez Fundację rodzinną na rzecz Fundatora tytułem najmu jego nieruchomości nie stanowi:

  • przychodu odpowiadającego wartości świadczenia w rozumieniu art. 2 ust. 2 UFR i nie będzie tym samym opodatkowany na podstawie art. 24q ust. 1 pkt 1 ustawy CIT;
  • nie będzie dla niej stanowił świadczenia w postaci ukrytych zysków w rozumieniu art. 24q ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 1a ustawy CIT nie będzie tym samym opodatkowany na podstawie art. 24q ust. 1 pkt 3 ustawy CIT.

Oznacza, to iż w przypadku gdy występuje uzasadnienie ekonomiczne zawarcia transakcji, czynność taka nie stanowi podstawy opodatkowania. Istotne jest przy tym, iż transakcja zawarta jest w cenach rynkowych.

Podobne stanowisko Dyrektor KIS zaprezentował w interpretacji indywidualnej :

  • sygn. 0114-KDIP2-1.4010.340.2023.1.KW – Skutki w CIT zapłaty przez fundację czynsz z tytułu najmu;
  • sygn. 0111-KDIB1-2.4010.258.2023.1.EJ – CIT od czynszu najmu płaconego przez fundację rodzinną.

To co wymaga podkreślenia to fakt, iż aby czynsz najmu płacony przez fundację tytułem najmu nieruchomości należącej do fundatora czy beneficjenta nie został zdefiniowany jako czynność rodząca obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych to wysokość czynszu musi być ustalona wg zasady ceny rynkowej oraz zawarcie umowy nie powinno mieć związku z uprawnieniem fundatora czy beneficjenta do prawa otrzymania świadczenia z fundacji rodzinnej.

Prawnicy zaangażowani