Kolejne zmiany w PCC od nabycia mieszkań

NABYCIE SZÓSTEGO LOKALU NA TEJ SAMEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OD DEWELOPERA BĘDZIE OPODATKOWANE PCC I TO W STAWCE WYNOSZĄCEJ 6%

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie art. 7a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym kupujący, który nabył już co najmniej 5 lokali mieszkalnych lub udziałów w takich lokalach, stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych VAT bądź kupuje co najmniej 6 takich lokali, udziałów w takich lokalach, przy nabyciu szóstego i każdego następnego takiego lokalu będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w stawce 6%. W przypadku nabycia lokalu na współwłasność, wystarczy by chociaż jeden z kupujących zobowiązany był do uiszczenia podatku w tej stawce. W przypadku gdy nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość następować będzie przez kilku kupujących, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku według stawki 6% PCC będą wyłącznie kupujący spełniający warunki, o których mowa w tym przepisie.

Prawnicy zaangażowani