Kolejne korzystne rozwiązania dla podatników

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie MF dnia 15 września 2022 roku Sejm przyjął m.in. pakiet zmian dotyczących ustawy o CIT. Do najważniejszych z nich należą:

  • odroczenie i modyfikacja podatku minimalnego,
  • uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”,
  • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji krajowych,
  • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
  • uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund,
  • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
  • złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
  • likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”,
  • poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),
  • zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Teraz czas na Senat. Bez wątpienia szereg proponowanych zmian jest korzystny, konieczne jest jednak ich dopracowanie

Prawnicy zaangażowani