Jak liczyć podstawę opodatkowania przy wypłacie dywidendy w estońskim CIT?

To zależy czy spojrzymy na objaśnienia podatkowe czy też interpretacje, która tworzą dwie sprzeczne linie interpretacyjne.

Jak jest w ryczałcie od dochodów spółek? Mamy dwie stawki: 10%, 20% oraz możliwość pomniejszenia zaliczki PIT o podatek zapłacony przez Spółkę, odpowiednio 90% (przy stawce 10%) oraz 70% (przy stawce 20%). Ta druga kwestia nie budzi sporów. Gdzie więc pojawia się problem? Otóż w ustaleniu podstawy opodatkowania do dywidendy. Mianowicie czy przyjąć zysk brutto czy też zysk netto – czyli po pomniejszeniu o podatek CIT zapłacony przez Spółkę?

Jak chce minister?

Obecnie objaśnienia mówią, że podstawa naliczania ryczałtu od dochodów spółek i PIT od dywidendy jest taka sama. Ma to na celu brak konieczności korygowania już sporządzonych sprawozdań finansowych. W związku z tym zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z 23 grudnia 2021 r. minister finansów wyjaśnił, że kwota ryczałtu zapłaconego od zysku osiągniętego w jednym roku pomniejsza dopiero zysk brutto kolejnego roku.

Taka wykładnia nie znajduje aprobaty u spółek, które wybrały ryczałt. Dlaczego? Wzrost obciążenia podatkowego oraz przyjęcie jako podstawy opodatkowania do PIT zysku brutto powoduje, iż de facto odprowadza się podatek od podatku.

Z wykładnią ministra nie zawsze idą w parze interpretacje indywidualne wydawane przez KIS. Część interpretacji wskazuje, iż podatnik (spółka) najpierw liczy podatek od osób prawnych, a następnie od zysku netto oblicza 19% podatek od dywidendy pomniejszony odpowiednio o 90% lub 70% (np.: sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.381. 2022.3.AK, 0111-KDIB2-1.4011.156. 2022.2.AR).

Aby nie było tak pięknie KIS wydaje także interpretacje zgodne ze sposobem liczenia prezentowanym w objaśnieniach podatkowych. Dla przykładu: sygn. 0114-KDIP3-1.4011.550.2022.1.MG, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.519. 2022.4.BS.

Co więc powinien zrobić podatnik?

Jaki sposób liczenia podatku od dywidendy przyjąć? Niestety jedyną możliwością, aby uzyskać bezpieczeństwo swoich wyliczeń powinien przede wszystkim stosować jednolite zasady przez cały okres stosowania ryczałtu oraz zabezpieczyć się interpretacją indywidualną.

 

Prawnicy zaangażowani