Fundacja rodzinna – proporcja mienia

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2023 roku sygn.0113-KDIPT2-3.4011.465.2023.1.JŚ wskazał jak należy określać proporcję mienia fundacji rodzinnej w sytuacji gdy po wniesieniu mienia przez Fundatora fundacja rodzinna osiągając dodatni wynik finansowy będzie dokonywać zakupu kolejnego mienia. W przedstawiony zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zapytał czy w sytuacji gdy założona przez niego fundacja, którą wyposażył w mienie będzie osiągać dodatnie wyniki oraz dokonywać zakupu kolejnego mienia to proporcja ustalana zgodnie z art. 27 w oparciu o art. 28 nadal będzie wynosić 100%? Wg Wnioskodawcy mimo, iż to fundacja rodzinna będzie dokonywać zakupu mienia to mienie to nie stanowi „mienia wniesionego przez fundację rodzinną” w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej, a więc nie są one uwzględniane w ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej. Wnioskodawca oparł swoją argumentację na wykładni językowej przepisów. Stwierdził, iż w sytuacji w której mienie nie jest „wnoszone”, a jest nabywane przez fundację rodzinną to nie wpłynie to na proporcję, o której mowa w art. 27 ust 4. Dyrektor KIS zgodził się z Wnioskodawcą. Dodatkowo Dyrektor KIS potwierdził w analizowanej interpretacji, iż jedyną przesłanką mającą wpływ na zwolnienie podmiotowe z podatku PIT przy wypłacie świadczeń na rzecz fundatora czy beneficjentów jest proporcja mienia, o której mowa w art. 27 ust 4 ustawy. Nie ma znaczenia z jakich środków fundacja będzie pokrywać wypłacone świadczenia: czy z środków wypracowanych w ramach prowadzonej działalności czy jako dochód z mienia wniesionego do fundacji przez Fundatora.

Prawnicy zaangażowani