Deregulacja prawa gospodarczego na horyzoncie

Deregulacja

W wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. W ramach pierwszego pakietu deregulacji proponuje się:

  • skrócenie okresu kontroli u mikroprzedsiębiorcy z 12 do 6 dni,
  • związanie organu I instancji ustaleniami organu II instancji w postępowaniu administracyjnym,
  • zniesienie konieczności składania dokumentu prokury lub pełnomocnictwa, jeśli wynikają one z publicznych rejestrów,
  • aby brak firmowej pieczątki albo wydruku z CEIDG/KRS nie stanowił braku formalnego pisma lub wniosku,
  • wydłużenie okresu vacatio legis przepisów dotyczących przedsiębiorców.

Drugi pakiet deregulacji dotyczyć ma wyeliminowania z porządku prawnego istniejących sprzeczności oraz niespójności norm prawnych.