Czy bank może pobierać odsetki od kredytowanych kosztów kredytu?

Bank, odsetki, kredyt

Nierzadko praktyką banków jest kredytowanie prowizji lub innych kosztów (tj. udzielanie kredytu na pokrycie tych kosztów), a następnie pobieranie odsetek od tych kosztów, a nie tylko od kwoty przekazanej konsumentowi faktycznie do dyspozycji. Obecnie nie ma jednolitego stanowiska zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie w tym zakresie. Wydaje się jednak, że konsument powinien być obciążany wyłącznie odsetkami od całkowitej kwoty kredytu, którą, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, stanowi kwota wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt bez kredytowanych kosztów kredytu. Na wyrok TSUE, który mógłby rozstrzygnąć sprawę jednoznacznie, trzeba jeszcze poczekać, jednak część banków już teraz rezygnuje z pobierania odsetek od kredytowanych kosztów albo w ogóle z ich kredytowania.