Cztery kroki udanej sukcesji – Krok 1 – świadomość właściwego momentu.

Pomysł, Świadomość

 

Sukcesja rozumiana jako proces budowania wielopokoleniowego biznesu rodzinnego jest procesem długotrwałym i składającym się z wielu etapów. Każdy jednak proces ma swój początek, dlatego pierwszym krokiem do udanej sukcesji jest świadomość właściwego momentu.

Podobnie jak w przypadku scenariusza sukcesji, tak w przypadku momentu, w którym proces sukcesyjny należy rozpocząć – nie ma na niego jednej, uniwersalnej recepty, która sprawdzi się we wszystkich rodzinach i we wszystkich biznesach. Istnieje jednak szereg czynników, które wskazują na to, że zarówno firma jak i rodzina znajdują się we właściwym momencie na rozpoczęcie procesu sukcesyjnego.

Po pierwsze, słowem kluczem identyfikującym właściwy moment jest gotowość rozumiana jako przekonanie zarówno nestora, jak i sukcesora lub sukcesorów, że kolejne pokolenie jest w stanie sprostać wyzwaniu prowadzenia rodzinnego biznesu. Doświadczenie pokazuje, że w większości przypadków gotowość objawia się znacznie wcześniej u sukcesorów niż u nestorów. Najczęściej młode pokolenie, które wyraża chęć przejęcia biznesu jest świadome swojej wiedzy, umiejętności, znajomości firmy czy wypracowanej już pozycji w biznesie, co czyni je gotowym na wykonanie kolejnego kroku. To przeważnie nestorzy, którzy przez ostatnie kilkadziesiąt lat budowali biznes rodzinny nie są przygotowani do przekazania sterów rodzinnego przedsiębiorstwa obawiając się, że ich dzieci jeszcze za mało potrafią, nie są wystarczająco przygotowane czy odpowiedzialne do nowej roli.

Wraz z gotowością dokonania zmian nierozerwalnie złączone są odwaga, aby transfer władzy i własności w firmie rodzinnej sfinalizować oraz zaufanie, aby po jego dokonaniu, dać sukcesorom prawo do dalszej nauki, ale także popełniania błędów w biznesie.

Te trzy elementy, czyli gotowość, odwaga i zaufanie, gdy pojawiają się zarówno po stronie nestora jak i sukcesorów wskazują, że nadszedł idealny moment na sukcesję. Rozpoczęcie procesu sukcesyjnego nie powinno być motywowane ani strachem (np. przed złym stanem zdrowia), ani obawą przed zniechęceniem sukcesora (ze względu na zbyt wczesną lub zbyt późną sukcesję), ani tym bardziej przez odniesienia do innych przedsiębiorców w kontekście wieku uczestników sukcesji czy ich stażu w firmie.

Sukcesja jest procesem wymagającym, zarówno biznesowo, jak i rodzinnie – rozpoczęcie jej w momencie, w którym wszystkie strony czują się z sukcesją komfortowo i w którym sukcesja nie wynika z przymusu wewnętrznego lub zewnętrznego zdecydowanie zwiększa szansę na powodzenie procesu.

Prawnicy zaangażowani