Brak CIT przy gospodarowaniu nieruchomościami przez fundację rodzinną

Fundacja rodzinna, CIT, Nieruchomości

Fundator przy założeniu fundacji rodzinnej wniósł do niej wynajmowane dotychczas w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lokale mieszkalne i apartamenty. Przekazanie składników mienia do fundacji rodzinnej jest realizacją procesu sukcesyjnego. Przy wniesieniu mienia do FR fundator nie wnosi ich wyłącznie w celu dalszego zbycia. Jednakże nie wykluczył, iż w przyszłości może dojść do sytuacji, w której FR dokona ich zbycia, a następnie uzyskane środki reinwestuje. Dyrektor KIS zgodził się z Wnioskodawcą, iż prowadzenie przez Fundację Rodzinną działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali mieszkalnych jak i apartamentów korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT. Jak napisał Dyrektor KIS: „Analizując powyższe zauważyć należy, że najem długoterminowy nieruchomości oraz apartamentów w (…) mieści się w działalności dozwolonej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o Fundacji Rodzinnej. Zatem zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 25 w zw. z art. 6 ust. 7 ustawy o CIT dochody fundacji z prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu najmu długoterminowego będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych”. Ponadto ewentualne zbycie w przyszłości lokali nie będzie generować przychodu do opodatkowania.

 

Zob.: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2024-03-04 (Sygnatura: 0111-KDIB2-1.4010.485.2023.7.DD).

Prawnicy zaangażowani