V Forum Firm Rodzinnych Forbes | Gala Warszawa | Województwo mazowieckie i podlaskie

Forum Firm Rodzinnych

Forum Firm Rodzinnych zawitało do Warszawy, aby wyróżnić firmy rodzinne z województw mazowieckiego i podlaskiego.

Spotkanie odbyło się w Arche Hotel Krakowska i zgromadziło przedsiębiorców rodzinnych, dla których wartości wyznaczają kierunek prowadzenia biznesu.

Uczestnicy spotkania wysłuchali panelu dyskusyjnego, który poprowadził Paweł Zielewski. Rozmowa dotyczyła wyzwań firm rodzinnych.

Małgorzata Adamkiewicz – Adamed Pharma wskazywała, że z pandemii wyszliśmy z refleksją o naszym bezpieczeństwie, zarówno w obszarze społecznym, ale również w kontekście bezpieczeństwa prowadzenia biznesu. Zdaniem Adamed Pharma ważna jest również nauka i wiedza oraz chęć dzielenia się wiedzą, co realizuje Fundacja Adamed Expert.

Rozmówcy podnosili ważny temat empatii w biznesie. Artur Czepczyński i Czepczyński Family Foundation doskonale wiedzą jak działać w tym zakresie. Liczba wyposażonych w materiały szkół w ramach działań fundacji ciągle rośnie. Władysław Grochowski Arche podkreślał, że najważniejsze w kryzysie jest patrzenie na drugiego człowieka, a pandemia i zatrzymanie sprawiło, że właściciele firm są bardziej otwarci na drugiego człowieka, a pracownik jest wartością, o którą należy dbać.

Piotr Grabowski wskazywał, że o bezpieczeństwo firmy rodzinnej należy zadbać wdrażając odpowiednie działania prawne. Sukcesja ma różne wymiary – dywersyfikacja ryzyka, strukturyzacja właścicielska, testamenty – odpowiednio dobrane do firmy rozwiązania zapewnią bezpieczeństwo prowadzonego biznesu.

W dyskusji wybrzmiało również nastawienie inwestycyjne firm rodzinnych, zarówno Adamed Pharma, Arche i ABC Czepczyński uważają, że bez inwestycji nie ma rozwoju, a Andrzej Gliński Bank Millennium wskazywał, że firmy rodzinne wykazują się stosunkowo niskim zadłużeniem i są gotowe do inwestycji.

Podczas spotkania Dariusz Duma zaprezentował FBN Poland, Tomasz Budziak Inicjatywę Firm Rodzinnych. Obie organizacje są patronami Forum Firm Rodzinnych.

Gratulujemy wyróżnionym firmom:
Adamed Pharma, Arche DACPOL Sp. z o.o. GAWEX Suempol Sp. z o.o. Unibep S.A. Confirme OCHNIK AQUAEL Janusz Jankiewicz Sp. z o.o.