Na Europejskim Forum Nowych Idei o firmach rodzinnych – EFNI 2022

Forum Nowych Idei

Europejskie Forum Nowych Idei każdego roku gromadzi w Sopocie ponad 1000 uczestników. Podczas tegorocznego EFNI nie zabrakło rozmów poświęconych firmom rodzinnym. 14 października, w drugim dniu wydarzenia odbyło się śniadanie zamknięte dla grupy szczególnie zainteresowanej ustawą o fundacji rodzinnej i zaangażowanej w przedsiębiorczość rodzinną w Polsce.

mec. Piotr Grabowski i mec. Agnieszka Mitręga gościli przedstawicieli polskich firm rodzinnych oraz Inicjatywa Firm Rodzinnych, Fundacja Firmy Rodzinne i Biuro Rzecznika MŚP.

Rozmowa dotyczyła projektu ustawy o fundacji rodzinnej. Prace nad ustawą intensywnie przyspieszyły w 2021 r., natomiast od mniej więcej roku przestały postępować.

Uczestnicy zastanawiali się wspólnie, w jaki sposób przywrócić zainteresowanie rządzących polską fundacją rodzinną.

Fundacja rodzinna jest rozwiązaniem prawnym, na które czeka wiele polskich firm rodzinnych stojących u progu zmiany pokoleniowej. W polskiej rzeczywistości gospodarczej znaczna część przedsiębiorstw rodzinnych powstawała na początku lat 90. i aktualnie stoi przed wyzwaniem poukładania procesu sukcesji w sposób umożliwiający im dalszy rozwój i inwestowanie majątku rodzinnego.

Brak krajowych regulacji powoduje, że część przedsiębiorców korzysta z dostępnych, ale niedostosowanych do ich potrzeb rozwiązań przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych i prawa spadkowego. Inni, pomimo wielu mankamentów, w szczególności w zakresie kosztów i ryzyk prawnych, wybierają rozwiązania zagraniczne.

Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że jak najszybsze wprowadzenie fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego jest koniecznością i oczekiwaniem środowiska firm rodzinnych działających w Polsce. W podsumowaniu spotkania ustalono, że zostaną podjęte działania mające na celu przywrócenie prac nad ustawą tak, żeby jej przyjęcie było możliwe nie później niż w pierwszej połowie 2023 roku.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za przyjecie zaproszenia:
Dr Irena Eris S.A. Grupa Maspex LPP S.A.MB-Pneumatyka Sp. z o.o. Ziaja Ltd Fundacja Firmy Rodzinne Inicjatywa Firm Rodzinnych Biuro Rzecznika MŚP