Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych na EFNI 2023

Z wielką przyjemnością informujemy, że kancelaria Grabowski i Wspólnicy została partnerem Europejskiego Forum Nowych Idei – EFNI po raz drugi.

Podczas tego szczególnego wydarzenia będziemy uczestniczyć w dwóch ciekawych dyskusjach:

12 października 2023 | 9:00 – 10:00 | Grand Pavilion ŚCIEŻKA EUROPA NA GLOBALNYCH RYNKACH Panel: Nowy interwencjonizm Europa na tle świata prezentuje się jako mocno przeregulowany rynek. Z drugiej strony doświadczenia kryzysów ostatnich czasów dowiodły, iż rynki i biznes bez wsparcia państwa czy UE nie mogą sobie poradzić. Jak biznes postrzega dziś warunki rynkowej gry i w którą stronę zmierzają regulacje, a także rola państw i sektora publicznego tak w skali kraju, jak i globalnie?

• Henryka Bochniarz, przewodnicząca rady głównej, Konfederacja Lewiatan

• Marek Górski, przewodniczący rady nadzorczej, Grupa Ergis

• Piotr Grabowski, radca prawny, wspólnik zarządzający, GWLAW

• Andrzej K. Koźmiński, ekonomista, Akademia Leona Koźmińskiego

• Marek Żółtowski, Senior Regulatory Manager, BAT

Prowadzenie: Sławomir S. Sikora, Przewodniczący Rady Nadzorczej banku Citi Handlowy

 

12 października 2023 | 11:30 – 12:30 | EFNI Talks

Rozmowa: Znaczenie fundacji firm rodzinnych

• Mec. Piotr Grabowski, wspólnik zarządzający, GWLAW

• Henryk Orfinger, prezes zarządu, Dr Irena Eris

Prowadzenie: Małgorzata Bombol, dyrektor, Instytut Zarządzania Wartością, SGH