Czy powstające regulacje odpowiadają na potrzeby polskich firm rodzinnych? – ustawa o fundacji rodzinnej

Daria Leszczyk w rozmowie z Roman Młodkowski BIZNES24 o projekcie ustawy o fundacji rodzinnej.
C Jakie zmiany Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zdecydowało się wprowadzić do projektu ustawy oraz nad jakimi obszarami wciąż trwa dyskusja.
Jakie cztery aspekty budzą kontrowersje?

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy