Czy fundacja rodzinna może być skutecznym narzędziem do ochrony majątku rodzinnego?

Polskie prawo spadkowe obecnie nie daje bowiem możliwości w pełni swobodnego uregulowania zasad dziedziczenia firm rodzinnych oraz nie przewiduje kompleksowych mechanizmów, które mogłyby zapewnić ich wielopokoleniowość. Instytucje prawne takie jak dziedziczenie ustawowe oraz prawo do zachowku, prowadzić mogą nie tylko do braku urzeczywistnienia pełnej woli spadkodawcy, ale także do znacznego rozdrobnienia majątku rodzinnego powodującego utratę jego wartości oraz potencjału inwestycyjnego. W efekcie, bardzo często majątek rodzinny zamiast łączyć kolejne pokolenia, staje się zarzewiem konfliktów, które przekładają się na działalność operacyjną i utratę jego wartości.

Zapraszamy do artykułu adwokat Darii Leszczyk na temat fundacji rodzinnej pod linkiem