Nowy interwencjonizm – dyskusja na Europejskim Forum Nowych Idei 2023| Sopot

Europejskie Forum Nowych Idei jest wyjątkowym wydarzeniem. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy być częścią konferencji biznesowej na tak wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

W drugim dniu wydarzenia, tj. 12 października odbył się panel pt. Nowy interwencjonizm.
Piotr Grabowski wziął udział w trzech dyskusjach panelowych podczas drugiego dnia EFNI.

 Jak powinien wyglądać nowy interwencjonizm, żeby był na tyle mały, żeby był pozytywny dla gospodarki i na tyle wąski, aby biznes mógł się rozwijać?

To pytanie zadał panelistom Sławomir S. Sikora – przewodniczący Rady Nadzorczej Citi i jednocześnie moderator dyskusji. Wskazał na potrzebę interwencjonizmu, wynikającą z ostatniego okresu pandemii, migracji, które to obszary wymagają regulacji chociażby zdrowotnych. Z drugiej strony powołał się na raport funduszu walutowego, gdzie omówiono wzrost pozycji i interwencji państw.

Marek Gorski – Grupa Ergis, który potwierdzał, że należy pogodzić się z pewną formą interwencjonizmu państwa, jednak jest go za dużo, a przedsiębiorcy są przytłoczeni kolejnymi regulacjami, które niejednokrotnie zaburzają zdrową konkurencję. O powstawaniu regulacji w Polsce powinni decydować eksperci na podstawie konkretnych analiz i badań, uwarunkowań gospodarczych i potrzeb współczesnej europy i świata.

Marek Żółtowski – BAT zapytany o przykłady dobrego i niekorzystnego interwencjonizmu państwowego podkreślał specyfikę branży, która w większości jest regulowana. W interesie państwowego interwencjonizmu powinno być kształtowanie impulsów, zachęt w oparciu o badania i wiedzę, opinie środowisk właściwych danym obszarom regulowanym.
Powinnismy powrócić do naukowego myślenia i opierania się na dowodach.

Piotr Grabowski wskazywał na statystyki powstawania aktów prawnych z ostatnich latach – liczone w tysiące w ciągu roku, przytłaczają przedsiębiorcę. Interwencjonizm jest potrzebny, natomiast powinien być oparty o badania, analizy i opinie ekspertów.
Musimy jednak pamiętać, że powstają również regulacje, które są bardzo dobre i mają szanse wpływać na wzrost gospodarczy. Mowa o ustawie o fundacja rodzinna, która wypracowana przez wielu ekspertów, po wielu konsultacjach społecznych, publicznych, międzyresortowych, dziś może z powodzeniem być wdrażana przez polskie biznesy.

Henryka Bochniarz – Konfederacja Lewiatan, wskazała, że sama dyskusja na temat idei nowego interwencjonizmu jest pozytywnym znakiem. „Na tej części europy spoczywa największa odpowiedzialność, gdyż my mamy historycznie największe doświadczenie” Środowiska biznesowe powinny współpracować aby szukać i znaleźć nieszablonowe rozwiązania, wyjść poza schematy, aby powstała szansa, że pójdziemy do przodu.

prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński w podsumowaniu wskazał, że najważniejsze jest zachowanie równowagi pomiędzy interesami biznesu przy właściwym arbitrze jakim powinna być polityka.

Relacje z dyskusji można znaleźć również na stronach EFNI