Jakie aktywa fundator może wnieść do fundacji rodzinnej? Czym jest family office? Piotr Grabowski o fundacji rodzinnej w Polsce

Majątek, czas, ziemia

Istotą powołania do życia fundacji rodzinnej jest budowa wielopokoleniowego przedsiębiorstwa rodzinnego. Jak wynika z definicji zawartej w ustawie o fundacji rodzinnej, „Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów”. Oznacza to, że kluczowe dla spełnienia roli fundacji jest wyposażenie jej w majątek, którym fundacja będzie zarządzać i go pomnażać w celu spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów.

  • Kiedy należy wnieść mienie do fundacji rodzinnej?
  • Jakie aktywa fundator może wnieść do fundacji rodzinnej?
  • Czym jest family office?
Piotr Grabowski – radca prawny i wspólnik zarządzajacy GWLAW odpowiada na powyższe pytania w filmie edukacyjno – informacyjnym poświęconym fundacji rodzinnej.
We współpracy z telewizją Biznes 24 powstał cykl filmów, które mają za zadanie budować świadomość i informować o rozwiązaniu prawnym jakim jest fundacja rodzinna w Polsce.