Środki pieniężne wniesione do fundacji rodzinnej i ich wartość podatkowa – przegląd interpretacji podatkowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 24 sierpnia 2023 roku indywidualnej interpretacji (sygnatura: 0111-KDIB1-2.4010.173.2023.1.DP) potwierdził, iż przy wpłacie do fundacji rodzinnej środków pieniężnych tytułem pokrycia wkładu założycielskiego i darowizn nie ma możliwości zaliczenia do kosztów (w rozumieniu art. 24q ust. 3 i ust. 4 Ustawy CIT) wartości środków pieniężnych przekazanych do Fundacji. Oznacza to, iż w przypadku gdy przedmiotem wkładu i darowizn na rzecz fundacji są wyłącznie środki pieniężne to zarówno przy wypłacie świadczeń na rzecz fundatora i beneficjentów jak i przy likwidacji fundacji nie ma możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości środków wniesionych do fundacji rodzinnej. Środki te nie mogą stanowić wartości podatkowej mienia wniesionego przez fundatora, o którą zgodnie z przepisem art. 24q ust. 3 uCIT pomniejsza się wartość przychodu fundacji rodzinnej w związku z jej rozwiązaniem. Mając na uwadze treść art. 24q ust. 4 uCIT wskazać należy, że ustawodawca objął tym rozwiązaniem tylko takie składniki mienia, które w przypadku ich odpłatnego zbycia mogłyby zostać przez fundatora zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przykładem takich składników są rzeczy lub prawa. Natomiast w odniesieniu do środków pieniężnych, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nie byłoby możliwe.

Prawnicy zaangażowani