Przywrócenie obowiązku przeprowadzania badań okresowych przez pracowników

Badanie okresowe, badanie wzroku

Wraz z dniem 1 lipca 2023 r. zniesiono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Wiąże się to z wieloma istotnymi zmianami w zakresie obowiązków jakim podlegają pracodawcy. Jedną z takich zmian jest przywrócenie obowiązku odbywania badań okresowych przez pracowników. Zgodnie z przepisami, pracodawcy mają 180 dni na skierowanie pracowników do odbycia zaległych badań okresowych, jeżeli w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, korzystali z możliwości zawieszenia obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie.

W związku z przywróceniem stanu sprzed wprowadzenia ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, pracodawcy muszą także pamiętać o obowiązku aby w ciągu 180 dni zrealizować zaległe szkolenia okresowe BHP.