Ograniczenie „kradzieży spółek” – nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Spotkanie

21 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym mająca na celu zapobieżenie, a co najmniej ograniczenie „kradzieży spółek”, polegającej m.in. na zmianie wpisów podmiotów je reprezentujących bez wiedzy i zgody właścicieli na podstawie najczęściej sfałszowanych dokumentów. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Użytkownicy posiadający konto w Portalu Rejestrów Sądowych mogą wskazać numery KRS podmiotów, co do których chcą otrzymywać informacje o zarejestrowaniu sprawy lub dokonaniu wpisu do KRS. „Newsletter” ma automatycznie powiadamiać o zarejestrowaniu sprawy/dokonaniu wpisu w KRS od momentu wskazania przez użytkownika numeru KRS podmiotu, którego informacja ma dotyczyć. Informacje te będą przesyłane przez okres nie dłuższy niż rok albo do chwili rezygnacji otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne będzie przedłużenie tego okresu, każdorazowo na nie dłużej niż rok. Każdy może dostawać informacje o maksymalnie 50 podmiotach.

Prawnicy zaangażowani