Fundacja rodzinna a VAT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 lipca 2023 roku sygnatura: 0114-KDIP4-3.4012.205.2023.3.DS

W sytuacji wykonywania czynności wpisujących się w definicje dostawy towarów czy świadczenia usług – w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT – w tym również w zakresie zbywania mienia, gdy Fundacja będzie dokonywała tych czynności w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na cel czy rezultat tej działalności, będzie uznana za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy VAT.

Oznacza to, iż w sytuacji gdy fundacja rodzinna wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą to staje się podatnikiem VAT. A więc w sytuacji zbywania mienia w ramach działalności gospodarczej powodować będzie konieczność rozpoznania obowiązku podatkowego na gruncie VAT.

Prawnicy zaangażowani