Czy już raz opodatkowane dochody nie mogą być opodatkowane drugi raz?

Opodatkowane dochody

Sprawa dotyczyła spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki cywilnej. Przy przekształceniu w ramach kapitałów spółki wyszególniony był kapitał podstawowy oraz zysk z lat ubiegłych. Spółka uważała, iż zysk ten był już opodatkowany stąd przy jego wypłacie nie wystąpi opodatkowanie. Innego z dnia były organy skarbowe. Uznały, że dojdzie do uzyskania przychodu z tytułu zysku w osobach prawnych opodatkowanego 19% PIT.

 

Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Nie zgodził się on z organami skarbowymi oraz wcześniejszym wyrokiem WSA. Uznał, iż Jeśli wspólnicy wnieśli taki zysk ze spółki cywilnej do kapitału spółki z o.o., wyodrębnili go w bilansie i raz już zapłacili od niego PIT, to nie można traktować wypłaty po przekształceniu jako przychodu z tytułu udziału w zysku osoby prawnej – tłumaczyła sędzia Alicja Polańska w wyroku NSA z
14 marca 2024 r., sygn. akt II FSK 808/21

 

Jest to bardzo korzystny wyrok dla podatników, którzy planują przekształcenie, lub go dokonali, a nie podjęli uchwały o wypłacie starych zysków przed przekształceniem.

Prawnicy zaangażowani