Brak CIT przy zbyciu udziałów przez fundację rodzinną

Fundacja rodzinna, CIT

Fundacja rodzinna będzie zwolniona z CIT z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub innych praw wynikających z przystąpienia lub uczestnictwa w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach lub podmiotach o podobnym charakterze, które to prawa zostaną przez Fundację rodzinną nabyte w celu ich zbycia.

Zob.: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2024-03-05 (Sygnatura: 0111-KDIB1-1.4010.2.2024.2.BS)

Prawnicy zaangażowani