Konkurs „Skrzydła innowacji” organizowany przez Inicjatywę Firm Rodzinnych | U-Rodziny 2023

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych U-Rodziny 2023 organizuje konkurs

SKRZYDŁA INNOWACJI

„Głównym celem konkursu jest wspieranie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości na temat roli firm rodzinnych w rozwoju gospodarczym i zdobywaniu kompetencji opartych na innowacyjności. To również pokazanie firm rodzinnych jako podmiotów innowacyjnych i mogących być liderami zmian i dotarcie do jak największej ilości firm rodzinnych, które wdrażają nowe technologie i działają w obszarze tworzenia i wdrażania innowacyjnych produktów i usług.”

Zapraszamy do zgłoszeń, które są przyjmowane do 6 listopada.

Szczegółowe informacje na stronie www.firmyrodzinne.pl