In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
  Kontakt


Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Warszawa

Atelier Residence
Ul. Bagno 2, lok. 71
00 - 112 Warszawa

Wrocław

Ul. Kurkowa 8
50 - 210 Wrocław

Tel. +48 22 416 05 56
E-mail: [email protected]

Akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kancelaria wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000467341, REGON: 146768660, NIP: 5252558402