In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
  Kontakt


 

__________________

Akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kancelaria wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000467341, REGON: 146768660, NIP: 5252558402