Paulina Kolowca

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w prawie rynku kapitałowego. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z rynkiem finansowym oraz w sprawach gospodarczych.

Zna specyfikę postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych zarówno z perspektywy klientów, których reprezentuje jako radca prawny, jak i również z perspektywy syndyka bądź nadzorcy układu. Świadczy kompleksową pomoc prawną uczestnikom postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych na wszystkich etapach postępowania. Reprezentuje interesy dłużników i wierzycieli. Zajmuje się również sprawami dotyczącymi odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania niewypłacalnej spółki. Prowadzi postępowania upadłościowe osób fizycznych (tzw. upadłość konsumencka) oraz osób prawnych, w tym również w sprawach z opcją przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z procesami sukcesyjnymi firm rodzinnych, w tym tworzeniu wielopokoleniowych przedsiębiorstw rodzinnych, a także w organizacji i przekształceń struktur biznesu.

Doświadczenie

Doświadczony mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego specjalizujący się w postępowaniach dotyczących kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska.

Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu Cen transferowych i Zarządzania podatkami oraz studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Jest aktywnym członkiem Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, odpowiedzialna za rozwijanie relacji międzynarodowych z państwami hiszpańskojęzycznymi.

Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

  • upadłość i restrukturyzacja
  • upadłość konsumencka
  • przygotowana likwidacja (pre-pack)
  • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
  • spory sądowe
  • windykacja
  • postępowanie egzekucyjne
  • private client