Marcin Miszczuk

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie bankowym, ochrony konkurencji i konsumentów, rynku kapitałowego, oraz prawie gospodarczym.

W ramach swojej specjalizacji prowadzi praktykę procesową. Reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego.

Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz instytucji finansowych z zakresu prawa bankowego ze specjalnością w obszarze prawa konsumenckiego oraz identyfikacją i oceną ryzyka braku zgodności z przepisami prawa oraz wytycznymi i rekomendacjami regulatorów rynku finansowego.

Specjalizuje się także w analizie, tworzeniu oraz negocjowaniu postanowień umownych zarówno w obrocie konsumenckim, jak i gospodarczym.

Cechuje go rzetelność, indywidualne podejście do klienta oraz profesjonalizm w realizacji każdego powierzonego zlecenia.

Miłośnik gier planszowych i komputerowych. Jego wielką pasją jest gotowanie. Interesuje się historią XX wieku i filozofią.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobył świadcząc pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, jak również na rzecz klientów indywidualnych. Posiada bogate doświadczenie prowadzeniu sporów sądowych w sprawach cywilnych, zwłaszcza z zakresu dochodzenia wierzytelności i ochrony konsumentów.

Współpracował z kancelarią prawną świadczącą usługi na rzecz jednego z największych banków w Polsce. Reprezentował klientów w licznych w postępowaniach związanych z roszczeniami uczestników rynku kapitałowego oraz osób poszkodowanych przez instytucje finansowe. Prowadził sprawy związane z roszczeniami wynikającymi z umów kredytów powiązanych z walutą obcą oraz dotyczącymi instrumentów finansowych, w tym obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych.

  • Zastępstwo procesowe w przed sądami cywilnymi i gospodarczymi,
  • Reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych,
  • Prowadzenie spraw z zakresu roszczeń uczestników rynku kapitałowego oraz osób poszkodowanych przez instytucje finansowe,
  • Doradztwo w zakresie prawa bankowego ze specjalnością w obszarze prawa konsumenckiego;
  • Analiza, tworzenie oraz negocjowanie postanowień umownych.