Luiza Kwaśnicka

Radca prawny, wcześniej przez ponad 10 lat Notariusz

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rodzinnym, spadkowym oraz w zakresie nieruchomości i prawa zobowiązań oraz zabezpieczeń.
Doradza w zakresie procesów sukcesyjnych, w tym w zakresie umów majątkowych małżeńskich, testamentów, darowizn (przesunięć majątkowych) między małżonkami, przekształceń działalności gospodarczej w spółki oraz umów spółek, zarówno kapitałowych, osobowych, jak i cywilnych. Doradza w obszarze Private Clients, w zakresie spraw osobistych, w tym spraw rozwodowych, zabezpieczeniu kontaktów z dziećmi oraz spraw alimentacyjnych, jak również w zakresie prywatnych spraw majątkowych.
Posiada ogromną praktyczną oraz teoretyczną wiedzę na temat prawa nieruchomości, począwszy od dogłębnej analizy stanu prawnego nieruchomości, prawa cywilnego, w tym w zakresie zobowiązań, zabezpieczeń majątkowych. Doradza przy podpisywaniu umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych, umów deweloperskich, ustanawianiu zabezpieczeń, w tym hipotek.
Udziela wsparcia prawnego w zakresie prawa spadkowego, zarówno dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego, w sprawach o zachowek.
Przygotowuje projektu umów spółek oraz uczestniczy w projektach restrukturyzacyjnych dotyczących spółek.
W swojej pracy wykazuje się rzetelnością i dokładnością, kompleksowym spojrzeniem na przedstawione jej do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, przy wykorzystaniu posiadanej ogromnej znajomości obowiązującego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie przepisów prawnych, które niejednokrotnie budzą wątpliwości interpretacyjne.
Prywatnie interesuje się kulturą, zwyczajami narodowości różnych krajów. Uwielbia podróże. W wolnych chwilach uprawia sport i czyta książki. Gra w ping-ponga, koszykówkę, biega.

Doświadczenie

Posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów prawa publicznego – Skarbu Państwa, a także podmiotów korporacyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych, obywateli polskich, jak i cudzoziemców.
Sfinalizowała od strony notarialnej pierwszą w Polsce spółkę europejską. Dokonywała notarialnych poświadczeń dziedziczenia. Zajmowała się obsługą notarialną procesów „restrukturyzacyjnych” spółek.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2000 uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego zarówno na aplikację notarialną, jak i na aplikację radcowską. W latach 2007 – wrzesień 2018 prowadziła jako Notariusz kancelarię notarialną w Warszawie. Od końca 2018 roku wykonuje zawód Radcy prawnego.
Ukończyła szkolenie z zakresu „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów”.
Uczestniczyła w pracach komisji prawodawczych w zakresie prawa. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa na łamach gazety „Rzeczpospolita” i innych czasopism naukowych i branżowych. Autorka publikacji poświęconych zagadnieniom praktycznym dotyczących spółek, testamentów, sukcesji. Wieloletni wykładowca na zajęciach z zakresu prawa handlowego dla aplikantów notarialnych w Izbie Notarialnej w Warszawie i Krakowie. Prowadzi webinaria dotyczące sukcesji oraz testamentów.

  • Doradza w obszarze Private Client
  • Opracowuje i wdraża procesy sukcesji firm rodzinnych
  • Doradza w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego, w tym w postępowaniach rozwodowych oraz o podział majątku wspólnego
  • Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych rozwodowych, zarówno bez orzekania o winie, jak i z orzeczeniem winy, w postępowaniach o alimenty, zarówno na wnioskodawcę, jak i na dzieci
  • Doradza przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych
  • Udziela kompleksowego wsparcia prawnego przy zakładaniu spółek, w tym przy składaniu wniosków do rejestru
  • Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek,
  • Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o zachowek,
  • Pomaga przy zakładaniu fundacji, w tym w zakresie spisywania statutu fundacji i wpisu do rejestru