Dagmara Pajączkowska

Adwokat

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie transakcji M&A, Private Equity oraz Venture Capital.

Doradza klientom w obszarze prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego,prawa kontraktów, jak również zagadnień e-commerce i FinTech.

Specjalizuje się w obsłudze transakcyjnej, korporacyjnej, regulacjach prawa rynku kapitałowego, wdrażaniu polityki Compliance oraz rozwijaniu działalności podmiotów typu start-up.  Świadczy kompleksową obsługą prawną inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym.

Doradza w kwestiach prawnych związanych ze strukturą inwestycji i formą pozyskania kapitału oraz z relacjami pomiędzy inwestorami, a podmiotami pozyskującymi kapitał, w tym start-upami. W zakresie inwestycji kapitałowych zajmuje się obsługą zarówno inwestycji dokonywanych przez fundusze typu private equity, venture capital, jak i seed capital.

Doradza w procedurach łączenia oraz podziału spółek prawa handlowego, w tym w obrocie udziałami i akcjami w spółkach kapitałowych (share deal) oraz aktywami (asset deal), w tym z wykorzystaniem struktur funduszowych oraz międzynarodowych (offshore);