In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Rafał Trzeciakowski


Dokto nauk prawnych, Radca prawny
e-mail: [email protected]
tel. +48 22 416 05 56

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Pracę zawodową łączy z działalnością dydaktyczną, w ramach której prowadzi zajęcia m. in. z zakresu prawa konstytucyjnego, handlowego, ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji w dziedzinie prawa konstytucyjnego, gospodarczego, administracyjnego i energetycznego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, prawa kontraktów oraz tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego. Brał udział w tworzeniu kompleksowych audytów prawnych podmiotów gospodarczych. Jest autorem lub współautorem wielu opinii prawnych i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie konstytucyjności przepisów krajowych i ich stosowania.

Prywatnie pasjonat sportu, co znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu prawem sportowym oraz działalności w Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Doktor nauk prawnych, Radca prawny