In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Family Start-Ups

Family Start-Ups jest przedsięwzięciem wykorzystującym potencjał rodzinnego biznesu oraz przedsiębiorczość uczestnika sukcesji.

Jest rozwiązaniem służącym zmianie pokoleniowej następującej w biznesie rodzinnym. Zakłada ono (w jednej z wersji) stworzenie nowego podmiotu, w którym rozwinięty zostałby pomysł uczestnika sukcesji, który byłby przydatny z perspektywy operacyjnej firmy rodzinnej. Założeniem tego rozwiązania jest aby usługa lub wytworzony produkt poprzez działalność pomysłodawcy w ramach Family Start-UPS mogła stanowić określoną wartość ekonomiczną (możliwą do wyceny) przydatną dla biznesu rodzinnego. Wytworzona i skomercjalizowana wartość takiego start-upu pozwala ująć nowe przedsięwzięcie w scenariuszu sukcesji. Z perspektywy uczestnika sukcesji realizującego taką aktywność gospodarczą uzupełnia okoliczności pozaprawne wpływające na strukturę procesu, docelowo znajdując odzwierciedlenie w wysokości partycypacji w biznesie rodzinnym.

Family Start-Ups to inicjatywa gospodarcza młodego pokolenia, które może skorzystać z rodzinnego kapitału inwestycyjnego i swoje przedsięwzięcie wpisać w scenariusz strukturyzacji procesu sukcesji w biznesie rodzinnym.