In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Komentarz ekspercki na stronie Business Centre Club
2018-07-05

W procesie legislacyjnym jest ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (po poprawkach w Senacie projekt wraca do Sejmu). Projekt ustawy wprowadza możliwość tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem prowadzonym przez osobę fizyczną, na podstawie wpisu do CEIDG, po śmierci przedsiębiorcy. Daje też możliwość kontynuowania działalności z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Projekt ustawy wprowadza instytucję zarządcy sukcesyjnego, tj. osoby uprawnionej do zarządzania przedsiębiorstwem od chwili śmierci przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, lub określone osoby po jego śmierci, będzie miał prawo ustanowić zarządcę sukcesyjnego, który od chwili śmierci przedsiębiorcy przejmie przedsiębiorstwo w zarząd. Zarządca będzie zobowiązany do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz umocowany do czynności sądowych i pozasądowych. Od chwili śmierci przedsiębiorcy zarządca będzie wykonywał prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy.

Business Center Club, 5 lipca 2018r.
https://www.bcc.org.pl/komentarz-kontynuacja-dzialalnosci-po-smierci-przedsiebiorcy/