In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Sukcesja nie tylko w dużym biznesie
2018-02-01

Każdy biznes ma swój rozmiar. Uwarunkowany predyspozycją osobistą założyciela, załogi oraz rynku. Kreślony ramą własnych potrzeb ekonomicznych oraz okazji sprzedażowych. Weryfikowany relacjami rodzinnymi oraz zawodowymi.

Magazyn Firm Rodzinnych nr 1(28) luty 2018
https://issuu.com/firmyrodzinne/docs/28_relacje_luty2018_we